Napisz w postaci skróconej oraz schematu 4.3 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Najpierw zapiszmy konfigurację elektronową dla atomu żelaza:

Pamiętając, że gdy tworzą się jony oddawane są elektrony z ostatniej powłoki zapisujemy konfigurację dla jonów:

 

 

Jon jest trwalszy ponieważ połowiczne zapełnienie podpowłoki typu d jest korzystniejsze energetycznie, czyli ma niższą energię niż zapełnienie sześcioma elektronami jak w jonie

DYSKUSJA
user avatar
Pytanie do Autora

28 września 2018

Czy przypadkiem jon 2+ nie powoduje, że podczas konfiguracji są 4 nieparowane elektrony w powłoce 3d?

user avatar
Michał

7783

28 września 2018

Dzień dobry. Jon Fe2+ oddaje dwa elektrony z orbitala 4s, pozostaje 6 elektronów na orbitalu 3d z czego dwa są sparowane, a 4 niesparowane. Pozdrawiam!  

Komentarz Premium
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326717963
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom