Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Tlenek żelaza(III) reaguje w obecności mocnych 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Tlenek żelaza(III) reaguje w obecności mocnych

289
 Zadanie
290
 Zadanie
291
 Zadanie
292
 Zadanie
293
 Zadanie

294
 Zadanie

Określmy stopnie utlenienia poszczególnych pierwiastków:

`Fe_2O_3+Cl_2+OH^(-)->FeO_4^(2-)+Cl^(-)+H_2O`

Redukcja: `Cl_2^0+2e^(-)->2Cl^-`

Utlenianie: `Fe_2O_3->FeO_4^(2-)`

Nie zgadza się liczba atomów żelaza po obu stronach równania, więc wstawiamy 2 przed `FeO_4^(2-)`  

`Fe_2O_3->2FeO_4^(2-)`

Nadal nie zgadza się liczba atomów tlenu, więc po prawej stronie dopisujemy `OH^(-)` , poniewż jest to środowisko zasadowe:

`Fe_2O_3+OH^(-)->2FeO_4^(2-)`

Teraz po prawej stronie nie mamy atomów wodoru, więc dopisujemy wodę i dobieramy współczynniki:

`Fe_2O_3+10OH^(-)->2FeO_4^(2-)+5H_2O`

Obliczamy ładunki po obu stronach równania:

Lewa strona: -10

Prawa strona: -4

Po prawej stronie należy wyrównać ładunek do -10, więc w reakcji bierze udział 6 elektronów:

`Fe_2O_3+10OH^(-)->2FeO_4^(2-)+5H_2O+6e^(-)`

Bilans elektronowy:

`Cl_2^0+2e^(-)->2Cl^(-)\ |*3`

`Fe_2O_3+10OH^(-)->2FeO_4^(2-)+5H_2O+6e^(-)`

`3Cl_2^0+6e^(-)->6Cl^(-)`

`Fe_2O_3+10OH^(-)->2FeO_4^(2-)+5H_2O+6e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`Fe_2O_3+3Cl_2+10OH^(-)->2FeO_4^(2-)+6Cl^(-)+5H_2O`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.