Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Elektrony pierwiastka chemicznego można opisać liczbami 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Elektrony pierwiastka chemicznego można opisać liczbami

266
 Zadanie
267
 Zadanie

268
 Zadanie

269
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że `Psi_((1))={n,\ l,\ m,\ m_s}`  

a) Wiemy ze pierwiastek ten ma 4 elektrony walencyjne, wszystkie znajdują się na 2 powłoce, ponieważ n=2. 2 z tych elektronów znajdują się na podpowłoce s, bo l=0, a 2 pozostałe na podpowłoce p, bo l=1. Zapiszmy więc kolfigurację elektronowa dle elektronów walencyjnych tegi pierwiastka:

`2s^2 2p^2`

Najwyższy stopień utlenienia tego pierwiastka to IV, a nainiższy to -IV.

b) Wiemy, że pierwiastek ten ma 6 elektronów walencyjnych, wszystkie znajdują się na 2 powłoce, ponieważ n=2. 2 z tych elektronów znajdują się na podpowłoce s, bo l=0, a 4 pozostałe na podpowłoce p, bo l=1. Zapiszmy więc konfigurację elektronową dla elektronów walencyjnych tego pierwiastka:

`2s^2 2p^4`

Najwyższy stopień utlenienia tego pierwiastka to VI, a najniższy to -II.