Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Karbonylki to związki koordynacyjne, w których 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Karbonylki to związki koordynacyjne, w których

261
 Zadanie
262
 Zadanie
263
 Zadanie
264
 Zadanie

265
 Zadanie

a) Tlenek węgl(II) posiada wolną parę elektronowa na atomie węgla. Dzięki temu może być ligandem i utworzyć wiązanie M-CO.

b) Wzór tetrakarbonylku niklu: `Ni(CO)_4`  

Równanie reakcji: `Ni+4CO->Ni(CO)_4`