Napisz, w formie cząsteczkowej oraz jonowej skróconej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

a) 

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `K_2O+2HCl->2KCl+H_2O`  

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `K_2O+2H^(+)+2Cl^(-)->2K^(+)+2Cl^(-)+H_2O`  

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `K_2O+2H^(+)->2K^(+)+H_2O`

b)

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2uarr`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Zn+2H^(+)+2Cl^(-)->Zn^(2+)+2Cl^(-)+H_2uarr`  

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Zn+2H^(+)->Zn^(2+)+H_2uarr`

c)

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `Ca(OH)_2+2HCl->CaCl_2+2H_2O`  

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Ca^(2+)+2OH^(-)+2H^(+)+2Cl^(-)->Ca^(2+)+2Cl^(-)+2H_2O`  

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `2OH^(-)+2H^(+)->2H_2O`

d)

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2uarr`  

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Fe+2H^(+)+2Cl^(-)->Fe^(2+)+2Cl^(-)+H_2uarr`  

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Fe+2H^(+)->Fe^(2+)+H_2uarr`

e)

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `CaO+2HCl->CaCl_2+H_2O`  

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `CaO+2H^(+)+2Cl^(-)->Ca^(2+)+2Cl^(-)+H_2O`  

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `CaO+2H^(+)->Ca^(2+)+H_2O`

f)

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `CaCO_3+2HCl->CaCl_2+CO_2uarr+H_2O`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `CaCO_3+2H^(+)+2Cl^(-)->Ca^(2+)+2Cl^(-)+CO_2uarr+H_2O`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `CaCO_3+2H^(+)->Ca^(2+)+CO_2uarr+H_2O`

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326717963
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Kwadrat

W kwadracie: 

 • wszystkie boki mają jednakową długość

 • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

 • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom