Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do roztworu chlorku chromu(III) dodawano kroplami 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Do roztworu chlorku chromu(III) dodawano kroplami

169
 Zadanie
170
 Zadanie

172
 Zadanie

173
 Zadanie
174
 Zadanie

a) W reakcji strącenowej powstaje wodorotlenek chromu(III):

Równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej: `CrCl_3+3NaOH->Cr(OH)_3darr+3NaCl` 

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej pełnej: `Cr^(3+)+3Cl^(-)+3Na^(+)+3OH^(-)->Cr(OH)_3darr+3Na^(+)+3Cl^-`  ``

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej skróconej: `Cr^(3+)+3OH^(-)->Cr(OH)_3darr`  

 

b) W reakcji roztwarzania powstaje związek kompleksowy:

Równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej: `Cr(OH)_3+3NaOH->Na_3[Cr(OH)_6]` 

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej pełnej: `Cr(OH)_3+3Na^(+)+3OH^(-)->3Na^(+)+[Cr(OH)_6]^(3-)`

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej skróconej: `Cr(OH)_3+3OH^(-)->[Cr(OH)_6]^(3-)`