To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Zaprojektuj doświadczeń chemiczne, w których 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Zaprojektuj doświadczeń chemiczne, w których

158
 Zadanie
159
 Zadanie

160
 Zadanie

161
 Zadanie
162
 Zadanie

a) `Al(OH)_3`

Do probówki zawierającej chlorek glinu dodajemy zasady sodowej aż do wytrącenia osadu.

Obserwacje: wytrąca się biały osad, który rozpuszcza się w nadmiarze NaOH

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `AlCl_3+3NaOH->Al(OH)_3darr+3NaCl`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Al^(3+)+3Cl^(-)+3Na^(+)+3OH^(-)->Al(OH)_3darr+3Na^(+)+3Cl^(-)`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Al^(3+)+3OH^(-)->Al(OH)_3darr`

b) `Cu(OH)_2`  

Do probówki zawierającej siarczan(VI) miedzi(II) dodajemy zasadę sodową do wytrącania osadu.

Obserwacje: Wytrąca się niebieski, galaretowaty osad.

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `CuSO_4+2NaOH->Cu(OH)_2darr+Na_2SO_4`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Cu^(2+)+SO_4^(2-)+2Na^(+)+2OH^(-)->Cu(OH)_2darr+2Na^(+)+SO_4^(2-)`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Cu^(2+)+2OH^(-)->Cu(OH)_2darr`

c) `Ni(OH)_2`

Do roztworu chlorku niklu dodajemy zasadę potasową do wytrącenia osadu.

Obserwacje: wytrąca się zielony osad

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `NiCl_2+2KOH->Ni(OH)_2darr+2KCl`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Ni^(2+)+2Cl^(-)+2K^(+)+2OH^(-)->Ni(OH)_2darr+2K^(+)+2Cl^(-)`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Ni^(2+)+2OH^(-)->Ni(OH)_2`

d) Pb(OH)_2

Do roztworu azotanu(V) ołowiu (II) dodajemy zasady potasowej do wytrącenia osadu

Obserwacje: wytrąca się biały osad

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `Pb(NO_3)_2+2KOH->Pb(OH)_2darr+2KNO_3`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Pb^(2+)+2NO_3^(-)+2K^(+)+2OH^(-)->Pb(OH)_2darr+2K^(+)+2NO_3^-`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Pb^(2+)+2OH^(-)->Pb(OH)_2darr`

DYSKUSJA
user profile image
Kuba

28 października 2017
Dzieki za pomoc :):)
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie