Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych

144
 Zadanie

145
 Zadanie
146
 Zadanie

a)

`1.\ 4K+O_2->2K_2O`

`2.\ K_2O+H_2O->2KOH`

`3.\ KOH+HClO_3->KClO_3+H_2O`

`4.\ KClO_3+HCl->KCl+HClO_3`

b)

`1.\ P_4+5O_2->P_4O_10`

`2.\ P_4O_10+6H_2O->4H_3PO_4`

`3.\ H_3PO_4+3Ca(OH)_2->[Ca(OH)]_3PO_4+3H_2O`

`4.\ [Ca(OH)]_3PO_4+H_3PO_4->Ca_3(PO_4)_2+3H_2O`

c)

`1.\ 2NO+O_2->2NO_2`

`2.\ 2NO_2+H_2O->HNO_2+HNO_3`

`3.\ 2HNO_3+CuSO_4->Cu(NO_3)_2+H_2SO_4`

`4.\ Cu(NO_3)_2+2NaOH->Cu(OH)_2+2NaNO_3`

d)

`1.\ S+O_2->SO_2`

`2.\ 2SO_2+O_2->2SO_3`

`3.\ SO_3+H_2O->H_2SO_4`

`4.\ H_2SO_4+KOH->KHSO_4+H_2O`

`5.\ KHSO_4+KOH->K_2SO_4+H_2O`

`6.\ K_2SO_4+Pb(NO_3)_2->PbSO_4+2KNO_3`

e) 

`1.\ 2Ca+O_2->2CaO`

`2.\ CaO+H_2O->Ca(OH)_2`

`3.\ Ca(OH)_2+HCl->Ca(OH)Cl+H_2O`

`4.\ Ca(OH)Cl+HCl->CaCl_2+H_2O`

f)

`1.\ C+O_2->CO_2`

`2.\ CO_2+H_2O+CaCO_3->Ca(HCO_3)_2`

`3.\ Ca(HCO_3)_2+Ca(OH)_2->2CaCO_3+2H_2O`

g)

`1.\ FeCl_3+3NaOH->Fe(OH)_3+3NaCl`

`2.\ 2Fe(OH)_3stackrel(T)->Fe_2O_3+3H_2O`

`3.\ Fe_2O_3+2Al->2Fe+Al_2O_3`

`4.\ Fe_2O_3+6HCl->2FeCl_3+3H_2O`

h)

`1.\ 2Al+2NaOH+6H_2O->2Na[Al(OH)_4]+3H_2uarr`

`2.\ 2Na[Al(OH)_4]+2HBr->2NaBr+Al_2O_3+5H_2O`

 `3.\ NaBr+HCl->NaCl+HBr`  

i)

`1.\ 2Zn+O_2->2ZnO`

 `2.\ ZnO+2KOH+H_2O->K_2[Zn(OH)_4]`

`3.\ K_2[Zn(OH)_4]+4HCl->ZnCl_2+2KCl+4H_2O`

j)

`1.\ Cr_2O_3+6HCl->2CrCl_3+3H_2O`

`2.\ CrCl_3+3NaOH->Cr(OH)_3darr+3NaCl`

`3.\ Cr(OH)_3+3NaOH->Na_3[Cr(OH)_6]`

`4.\ 2Cr(OH)_3stackrel(T)->Cr_2O_3+3H_2O`

`5.\ 2Cr(OH)_3+3H_2SO_4->Cr_2(SO_4)_3+6H_2O`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie