Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji

138
 Zadanie

139
 Zadanie

140
 Zadanie
141
 Zadanie
142
 Zadanie
143
 Zadanie

Dobra rada: najpierw napisz równanie w formie cząsteczkowej, następnie te substancje które ulegają dysocjacji (kwasy, zasady, sole, które są rozpuszczalne w wodzie) zapisz w postaci jonów. W kolejnym kroku "skróć" te jony, które występują po obu stronach równania reakcji chemicznej.

a) 

Zapis cząsteczkowy: `Al_2O_3+3H_2SO_4->Al_2(SO_4)_3+3H_2O`

Zapis jonowy pełny: `Al_2O_3+6H^(+)+3SO_4^(2-)->2Al^(3+)+3SO_4^(3-)+3H_2O`

Zapis jonowy skrócony: `Al_2O_3+6H^(+)->2Al^(3+)+3H_2O`

 

b) 

Zapis cząsteczkowy: `Al_2O_3+2NaOH+3H_2O->2Na[Al(OH)_4]`

Zapis jonowy pełny: `Al_2O_3+2Na^(+)+2OH^(-)+3H^(+)+3OH^(-)->2Na^(+)+2[Al(OH)_4]^-`

Zapis jonowy skrócony: `Al_2O_3+5OH^(-)+3H^(+)->2[Al(OH)_4]^-`