Miarą siły wiązania chemicznego to entalpia wiązania 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Miarą siły wiązania chemicznego to entalpia wiązania

112
 Zadanie

113
 Zadanie
114
 Zadanie

Wodorki pierwiastków grupy 14 w kolejności od najmniej stabilnego do najtrwalszego:

`PbH_4,\ SnH_4,\ GeH_4, SiH_4,\ CH_4`

Wyjaśnienie: Najmniej stabilny będzie wodorek ołowiu, ponieważ do rozerwania jednego wiązania potrzeba `205(kJ)/(mol)` , a najtrwalszy cędzie metan, ponieważ do rozerwania jednego wiązania potrzeba dostarczyć dwa razy więcej energii, czyli `412 (kJ)/(mol)`  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-05
dzięki :)
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie