Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W teorii orbitali molekularnych powstanie wiązań 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W teorii orbitali molekularnych powstanie wiązań

92
 Zadanie
93
 Zadanie
94
 Zadanie
95
 Zadanie
96
 Zadanie

97
 Zadanie

a) orbital s jednego atomu - orbital s drugiego atomu: `H_2` , ponieważ atomy wodoru posiadają po jednym niesparowanym elektronie na orbitalu s

b) orbital s jednego atomi - orbital p drugiego atomu: `HF` , ponieważ atom wodoru posiada jeden niesparowany elektron na orbitalu s, a atom fluoru jeden niesparowany elektron na orbitalu p

c) odbital p jednego atomu - orbital p drugiego atomu: `Cl_2` , ponieważ atomy chloru posiadają po jednym niesparowanym elektronie na orbitalu p.