Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

2-procentowy roztwór kwasu salicylowego... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dane:

`V=1dm^3=1000cm^3`

`d=0,9g/(cm^3)`

`Cp_"kwasu salicylowego"= 2%`

`Cp_"etanolu"=75%`

`M_"kwasu salicylowego"=138g/(mol)`

 

`M_"etanolu"=46g/(mol)`

 

`M_(H_2O)=18g/(mol)`

 

Krok 1: Obliczmy masę roztworu

`m=V*d=1000cm^3*0,9g/(cm^3)=900g`

 

Krok 2: Obliczamy zawartość kwasu salicylowego

`m_"kwasu"=(2%*900g)/(100%)=18g`

 

`n=m/M=(18g)/(138g/(mol))=0,13mol`

 

 

Krok 2: Obliczamy zawartość etanolu

 

`m_"etanolu"=(75%*900g)/(100%)=675g`

`n=m/M=(675g)/(46g/(mol))=14,7mol`

 

 

Krok 3: Obliczamy zawartość wody

 

`m_(H_2O)=900g-675g-18g=207g`

`n=m/M=(207g)/(18g/(mol))=11,5mol`

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

W tym roztworze znajduje się 0,13mol kwasu salicylowego, 14,7mol etanolu oraz 11,5mol wody