Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz objętość 2-molowego roztworu... 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

`CH_3CH_2NH_2\ +\ #(HCl)_(Cm=2(mol)/(dm^3))\ ->\ #(CH_3CH_2NH_3Cl)_(20g)`

`V_(HCl)=?`

`W=80%`

`M_(HCl)=36,5g/(mol)` 

`M_(CH_3CH_2NH_3Cl)=81,5g/(mol)`

 

Krok 1: Obliczamy ile gramów HCl zużyto do przeprowadzenia reakcji

 

`36,5g\ HCl\ -\ 81,5g\ CH_3CH_2NH_3Cl`

`\ \ \ \ \ x\ \ \ \ \ -\ \ 20g\ CH_3CH_2NH_3Cl` 

`x=8,96g\ \ HCl` 

 

 

Obliczamy ile to jest moli

 

`n=m/M=(8,96g)/(36,5g/(mol))=0,245mol` 

 

Krok 2: Obliczamy objętość kwasu

 

`1dm^3\ -\ 2mol\ HCl`

`x\ \ \ -\ 0,245mol\ HCl`

`x=0,123dm^3=123cm^3` 

 

Krok 3: Obliczamy objętość kwasu z uwzględnieniem wydajności reakcji

 

`123cm^3\ -\ 80%`

`\ \ \ \ x\ \ -\ 100%`

`x=153,7cm^3`