Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

200g 9,2-procentowego roztworu etanolu 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Obliczamy masę czystego etanolu:

`200g----100%`

`m----9,2%`

`m=(200g*9,2%)/(100%)=18,4g`

Obliczamy masę powstałego kwasu etanowego:

`M_(CH_3CH_2OH)=46g/(mol)`

`M_(CH_3COOH)=60g/(mol)`

Schemat reakcji:

`#(CH_3CH_2OH)_(18,4g)^(46g)#(->)^([O])#(CH_3COOH)_x^(60g)`

`46g----60g`

`18,4g----x`

`x=(18,4g*60g)/(46g)=24g`

Wiemy, że gęstość powatsłego roztworu po dodaniu wody do `0,5dm^3` miał gęstość `1g/(cm^3)` , więc masa roztworu wynosiła 500g

Obliczamy stężenie procentowe:

`C_p=(24g)/(500g)*100%=4,8%`

Obliczamy liczbe moli wydzielonego kwasu:

`n=24\60=0,4[mol]`

Obliczamy stężenie molowe:

`C_m=(0,4mol)/(0,5dm^3)=0,8(mol)/(dm^3)`

 

Poprana odpowiedź: `b)\ 4,8%\ i\ 0,8 (mol)/(dm^3)`