Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podaj symbole opisanych pierwiastków chemicznych 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Podaj symbole opisanych pierwiastków chemicznych

69
 Zadanie

70
 Zadanie
71
 Zadanie
72
 Zadanie
73
 Zadanie

a) Jeśli jony dwudodatnie zawierają 28 elektronów, to pierwiastek w stanie podstawowym będzie miał 30 elektronów, więc będzie to: 

cynk o symbolu Zn, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka nie posiadają niesparowanych elektronów

 

b) Niemetalem o najmniejszej gęstości jest:

wodór o symbolu H, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka posiadają 1 elektron niesparowany (należy jednak pamiętać, że wodór tworzy cząsteczki dwuatomowe)

 

c) Litowce to pierwiastki położone w 1 grupie układu okresowego, piierwiastkiem z 1 grupy, który ma największą liczbę powłok to:

frans o symbolu Fr, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka mają 1 elektron niesparowany

 

d) W skład wszystkich związków organicznych wchodzi wchodzi węgiel (i wodór który był już w podpunkcie b.):

węgiel o symbolu C, w stanie podstawowym atomy tego pierwiastka maja 2 niesparowane elektrony.