Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz stężenie molowe etanalu w roztworze 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Wzór etanalu: `CH_3CHO`

`M_(CH_3CHO)=44g/(mol)`

`m_s=33g`

Obliczamy ile moli etanalu znajdwało się w roztworze:

`44g----1mol`

`33g----n`

`n=(33g*1mol)/(44g)=0,75mol`

Znając objętosć obliczamy stężenie molowe:

`V=500cm^3=0,5dm^3`

`C_m=n/V=(0,75mol)/(0,5dm^3)=1,5(mol)/(dm^3)`

 

Odp. Stężenie molowe roztworu wynosi `1,5(mol)/(dm^3)`