Do 32g metanolu wprowadzono 2,3g sodu 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Równanie reakcji metanolu z sodem:

`2CH_3OH+2Na->2CH_3ONa+H_2`

Obliczamy, który z substratów przereagował w całości, czyli który jest substratem limitującym:

`M_(CH_3OH)=32g/(mol)`

`M_(Na)=23g/(mol)`

`#(2CH_3OH)_x^(64g)+#(2Na)_(2,3g)^(46g)->2CH_3ONa+H_2`

`64g----46g`

`x----2,3g`

`x=(64g*2,3g)/(46g)=3,2g` - tyle metanolu przereagowało, więc zostało jeszcze:

`32g-3,2g=28,8g`

Obliczmy ile metanolanu powstało:

`M_(CH_3ONa)=54g/(mol)`

`2CH_3OH+#(2Na)_(2,3g)^(46g)->#(2CH_3ONa)_y^(108g)+H_2`

`46g----108g`

`2,3g----y`

`y=(2,3g*108g)/(46g)=5,4g`

Obliczamy ile jest czasteczek matanolu i metanolanu w roztworze:

`32g----6,02*10^23`

`28,8g----a`

`a=(28,8*6,02*10^23)/(32g)=5,418*10^23`

`54g----6,02*10^23`

`5,4g----b`

`b =(5,4*6,02*10^23)/(54g)=0,602*10^23`

Obliczamy stosunek liczby czasteczek metanolanu do metanolu:

`b/a=(5,418*10^23)/(0,602*10^23)=(5,418)/(0,602)=9/1`

 

Odp. Na jedną cząsteczkę matanolanu przypada 9 cząsteczek metanolu.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie