Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do 32g metanolu wprowadzono 2,3g sodu 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji metanolu z sodem:

`2CH_3OH+2Na->2CH_3ONa+H_2`

Obliczamy, który z substratów przereagował w całości, czyli który jest substratem limitującym:

`M_(CH_3OH)=32g/(mol)`

`M_(Na)=23g/(mol)`

`#(2CH_3OH)_x^(64g)+#(2Na)_(2,3g)^(46g)->2CH_3ONa+H_2`

`64g----46g`

`x----2,3g`

`x=(64g*2,3g)/(46g)=3,2g` - tyle metanolu przereagowało, więc zostało jeszcze:

`32g-3,2g=28,8g`

Obliczmy ile metanolanu powstało:

`M_(CH_3ONa)=54g/(mol)`

`2CH_3OH+#(2Na)_(2,3g)^(46g)->#(2CH_3ONa)_y^(108g)+H_2`

`46g----108g`

`2,3g----y`

`y=(2,3g*108g)/(46g)=5,4g`

Obliczamy ile jest czasteczek matanolu i metanolanu w roztworze:

`32g----6,02*10^23`

`28,8g----a`

`a=(28,8*6,02*10^23)/(32g)=5,418*10^23`

`54g----6,02*10^23`

`5,4g----b`

`b =(5,4*6,02*10^23)/(54g)=0,602*10^23`

Obliczamy stosunek liczby czasteczek metanolanu do metanolu:

`b/a=(5,418*10^23)/(0,602*10^23)=(5,418)/(0,602)=9/1`

 

Odp. Na jedną cząsteczkę matanolanu przypada 9 cząsteczek metanolu.