Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W wyniku reakcji chemicznych przedstawionych 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy równania reakcji

`1.\ CH_2=CH_2+HCl->#(CH_3-CH_2Cl)_W`

`2.\ 2CH_3-CH_2Cl+2Na->#(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3)_X +2NaCl`

`3.\ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3+Cl_2->#(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2Cl)_Z+HCl`

`4.\ CH_3-CH_2-CH_2-CH_2Cl+KOH->#(CH_3-CH_2-CH=CH_2)_Z+KCl+H_2O`

Finalny produkt ma wzór sumayczny: `C_4H_8`

Produkt ten poddano reakcji spalania całkowitego:

`C_4H_8+6O_2->4CO_2+4H_2O`

Z powyższej reakcji wynika, że do spalenia 1 mola związku potrzeba 6 moli tlenu.

Obliczmy ojętość tlenu odmierzonego w warunkach normalnych:

`1mol----22,4dm^3`

`6mol----x`

`x=(6mol*22,4dm^3)/(1mol)=134,4dm^3`

Zakładając, że w powietrzu znajduje się 20% objętościowych tlenu obliczamy objętość powietrza potrzebnego do przeprowadzenia reakcji:

`134,4dm^3----20%`

`y----100%`

`y=(134,4dm^3*100%)/(20%)=672dm^3`

 

Odp. Do przeprowadzenia reakcji potrzeba `672dm^3` powietrza