Przyporządkuj nazwy przemian promieniotwórczych 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przyporządkuj nazwy przemian promieniotwórczych

56
 Zadanie
57
 Zadanie

58
 Zadanie

59
 Zadanie
60
 Zadanie

`a)\ ^44Ti+_(-1)^0e^(-)->^44Sc\ -\ III.\ wychwyt\ e l e k tron u`

`b)\ ^43Ti->^43Sc+_1^0e\ -\ IV.\ p r z emiana beta^+`

`c)\ ^211Po->^207Pb+_2^4He\ -\ I.\ przemiana\ alpha`

`d)\ ^24Na->^24Mg+_(-1)^0e^(-)\ -\ II.\ przemiana\ beta^-`

`e)\ ^91Se->^90Se+_0^1n\ -\ V.\ emisja\ n e utron u`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
dzieki
user profile image
Gość

0

2017-09-28
dzięki
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie