Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Próbkę stopu srebra z miedzią o masie 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy rówania zachodzących reakcji:

etap I: dodanie kwasu azotowego(V)

`Ag+2HNO_3->AgNO_3+NO_2uarr+H_2O`

`Cu+4HNO_3->Cu(NO_3)_2+2NO_2uarr+2H_2O`

etap II: dodanie kwasu chlorowodorowego

`AgNO_3+HCl->AgCldarr+HNO_3`

`Cu(NO_3)_2+2HCl->CuCl_2+2HNO_3`

Z powyższych równań wynika, że powstały osad to chlorek srebra.

Obliczmy ile srebra wzieło udział w reakcjach:

`M_(AgCl)=143,5g/(mol)`

`M_(AgNO_3)=170g/(mol)`

`#(AgNO_3)_x^(170g)+HCl->#(AgCldarr)_(2,44g)^(143,5g)+HNO_3`

`170g----143,5g`

`x----2,44g`

`x=(170g*2,44g)/(143,5)~~2,89g`

`M_(Ag)=108g/(mol)`

`#(Ag)_y^(108g)+2HNO_3->#(AgNO_3)_(2,89g)^(170g)+NO_2uarr+H_2O`

`108g----170g`

`y----2,89g`

`y=(108*2,89g)/(170g)=1,836g`

Obliczamy zawartość procentową srebra i miedzi w próbce:

`%Ag=(1,836g)/(2g)*100%=91,8%`

`%Cu=100%-91,8%=8,2%`

 

Odp. Zawartość procentowa srebra wynosi 91,8%, a miedzi 8,2%.