Próbkę stopu srebra z miedzią o masie 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Zapiszmy rówania zachodzących reakcji:

etap I: dodanie kwasu azotowego(V)

`Ag+2HNO_3->AgNO_3+NO_2uarr+H_2O`

`Cu+4HNO_3->Cu(NO_3)_2+2NO_2uarr+2H_2O`

etap II: dodanie kwasu chlorowodorowego

`AgNO_3+HCl->AgCldarr+HNO_3`

`Cu(NO_3)_2+2HCl->CuCl_2+2HNO_3`

Z powyższych równań wynika, że powstały osad to chlorek srebra.

Obliczmy ile srebra wzieło udział w reakcjach:

`M_(AgCl)=143,5g/(mol)`

`M_(AgNO_3)=170g/(mol)`

`#(AgNO_3)_x^(170g)+HCl->#(AgCldarr)_(2,44g)^(143,5g)+HNO_3`

`170g----143,5g`

`x----2,44g`

`x=(170g*2,44g)/(143,5)~~2,89g`

`M_(Ag)=108g/(mol)`

`#(Ag)_y^(108g)+2HNO_3->#(AgNO_3)_(2,89g)^(170g)+NO_2uarr+H_2O`

`108g----170g`

`y----2,89g`

`y=(108*2,89g)/(170g)=1,836g`

Obliczamy zawartość procentową srebra i miedzi w próbce:

`%Ag=(1,836g)/(2g)*100%=91,8%`

`%Cu=100%-91,8%=8,2%`

 

Odp. Zawartość procentowa srebra wynosi 91,8%, a miedzi 8,2%.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-02
Dziękuję!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie