W 5 probówkach znajdują się roztwory 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W 5 probówkach znajdują się roztwory

811
 Zadanie
812
 Zadanie

813
 Zadanie

`1.\ Na_2S` 

`2.\ (CH_3COO)_2Pb`

`3.\ H_2SO_4`

`4.\ Na_2SO_3`

`5.\ Na_2SO_4`

Wyjaśnienie:

Zapisujemy reakcję `Na_2S` z pozostałymi substancjami:

`Na_2S+(CH_3COO)_2Pb->PbSdarr+2CH_3COONa` - strąca się czarny osad

`Na_2S+H_2SO_4->Na_2SO_4+H_2Suarr` - wydziela się gaz o nieprzyjenym zapachu

`Na_2S+Na_2SO_3->"nie zachodzi"` - bak objawów reakcji

`Na_2S+Na_2SO_4->"nie zachodzi"` - bak objawów reakcji

Na podstawie powyższych reakcji określono zawartość probówek 1,2 i 3.

Zapisujemy równania kwasu siarkowego(VI) z dwoma pozostałymi substancjami:

`H_2SO_4+Na_2SO_3->Na_2SO_4+H_2O+SO_2uarr` - wydziela się duszący gaz

`H_2SO_4+Na_2SO_4->"nie zachodzi"` - bak objawów reakcji

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie