Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, ile miligramów fosforanu(V) 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy równanie reakcji dysocjacji fosforanu(V) baru:

`Ba_3(PO_4)_2->3Ba^(2+)+2PO_4^(2-)`

Zapiszmy wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

`K_(SO)=[Ba^(2+)]^3*[PO_4^(2-)]^2`

Oznaczmy przez x steżenie molowe, uwzględniająs współczynniku stechiometryczne:

`K_(SO)=(3x)^3*(2x)^2=27x^3*4x^2=108x^5`

Obliczamy stężenie oznaczone przez x:

`10^(-30)=108x^5\ \ \ |:108`

`x^5=(10^(-30))/(108)`

`x^5=9,26*10^(-33)`

`x=root(5)(9,26*10^(-33))`

`x=3,92*10^(-7)\ [(mol)/(dm^3)]`  

Obliczmy ile moli substancji znajdowało się w `10dm^3` roztworu:

`1dm^3----3,92*10^(-7)`

`10dm^3----n`

`n=(10dm^3*3,92*10^(-7))/(1dm^3)=3,92*10^(-6)` - taka liczba moli fosforanu(V) baru znajduje się w 10l roztworu

Obliczamy masę molową fosforanu(V) baru:

`M_(Ba_3(PO_4)_2)=3*M_(Ba)+2*M_P+8*M_O=3*137g/(mol)+2*31g/(mol)+8*16g/(mol)=601g/(mol)`

Obliczamy ile miligramów substancji znajduje się w 10l roztworu:

`601g----1mol`

`m----3,92*10^(-6)mol`

`m=(601g*3,92*10^(-6)mol)/(1mol)=2,35*10^-3g=0,00235g=2,35mg`

 

Odp. W roztworze znajduje sie 2,35mg fosforanu(V) baru.