Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Związki wodoru z glinowcami stosuje się 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Związki wodoru z glinowcami stosuje się

762
 Zadanie
763
 Zadanie

764
 Zadanie

765
 Zadanie
766
 Zadanie

a) Równanie reakcji: `4LiH+AlCl_3->LiAlH_4+3LiCl`  

Reakcję prowadzi się w roztworze eterowym, ponieważ wodorek litu w środowisku wody tworzy wodorotlenek litu, a nie tą substancję chcemy otrzymać

b) `#(Li)^I#(Al)^(III)#(H_4)^(-I)`  

c) Równanie reakcji:

`#(B)^(III)Cl_3+LiAl#(H_4)^(-I)->#(B_2)^(III)#(H_6)^(-I)+LiCl+AlCl_3`  

`#(2B)^(III)+12e^(-)->#(2B)^(-III)\ \ \ |*2`   

`#(4H)^(-I)->#(4H)^(I)+8e^(-)\ \ \ |*3`

`#(4B)^(III)+24e^(-)->#(4B)^(-III)`

`#(12H)^(-I)->#(12H)^(I)+24e^(-)`  

Uzupełniamy współczynniki najpierw przy związkach wodoru i boru:

`#(4B)^(III)Cl_3+3LiAl#(H_4)^(-I)->2#(B_2)^(III)#(H_6)^(-I)+LiCl+AlCl_3`  

A następnie przy pozostałych związkach:

`#(4B)^(III)Cl_3+3LiAl#(H_4)^(-I)->2#(B_2)^(III)#(H_6)^(-I)+3LiCl+3AlCl_3`