Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do roztworu siarczanu(IV) glinu dodawano 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) W czasie dodawania siarczanu(VI) glinu do roztworu wodorotlenku sou początkowo wytrąca się wodorotlenek glinu, który w nadmiarze wodorotlenku sodu tworzy rozpuszczalny związek kompleksowy, czyli tetrahydroksyglinian sodu.

b) 

Równanie 1 w formie cząsteczkowej: 

`Al_2(SO_4)_3+6NaOH->2Al(OH)_3darr+3Na_2SO_4`

Równanie 1 w formie jonowej pełnej:

`2Al^(+)+3SO_4^(-)+6Na^(+)+6OH^(-)->2Al(OH)_3darr+6Na^(+)+3SO_4^(-)`

Równanie 1 w formie jonowej skróconej:

`2Al^(+)+6OH^(-)->2Al(OH)_3darr`

Równanie 2 w formie cząsteczkowej:

`Al(OH)_3+NaOH->Na[Al(OH)_4]`

Równanie 2 w formie jonowej pełnej:

`Al(OH)_3+Na^(+)+OH^(-)->Na^(+)+[Al(OH)_4]^(-)`

Równanie 2 w formie jonowej skróconej:

`Al(OH)_3+OH^(-)->[Al(OH)_4]^(-)`