Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Sód wytwarza się na skalę przemysłową 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Równanie reakcji:

`2NaClstackrel(Ca, T)(->)2Na+Cl_2`  

W treści zadania podano, że reakcji ulega 50kg soli kamiennej, zawierającej 95% chlorku sodu.

Obliczmy rzeczywistą masę chlorki sodu:

`50kg*95%=50kg*0,95=47,5kg`

W treści podano również, że wydajność procesu wynosi 70%.

Obliczmy ile chlorku sodu uległo reakcji:

`47,5kg*70%=47,5*0,7=33,25kg=33250g`

Obliczamy ile gramów sodu oraz jaka objętość chloru wypowstanie w tej reakcji

`M_(Na)=23g/(mol)`

`M_(NaCl)=58,5g/(mol)`

Objętość molowa gazu w warunkach normalnych `22,4dm^3`

`#(2NaCl)_(33250g)^(2*58,5g)\ stackrel(Ca, T)(->)\ #(2Na)_x^(2*23g)+#(Cl_2)_y^(22,4dm^3)` 

Obliczamy masę sodu:

`2*58,5g----2*23g`

`33250g----x`

`x=(33250g*2*23g)/(2*58,5g)=13000g=13kg`

Obliczamy objętość chloru:

`2*58,5g----22,4dm^3`

`33250g----y`

`y=(33250g*22,4dm^3)/(2*58,5g)=6365,8dm^3`

 

Odp. W reakcji powstanie 13kg sodu oraz `6365,8dm^3` chloru.