To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

W wyniku spalenia 2,44dm³ wodoru odmierzonego 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W wyniku spalenia 2,44dm³ wodoru odmierzonego

718
 Zadanie
719
 Zadanie

720
 Zadanie

721
 Zadanie
722
 Zadanie

W zadaniu podano, że spaleniu uległo `2,44dm^3` wodoru w temperaturze `25^oC` i pod cićnieniem 1013hPa i wydzieliło się 28,52kJ energii

Do podania efekty cieplnego potrzebujemy wartości wydzielonej energii dla powstania jednego mola pary wodnej.

`2H_2+O_2->2H_2O`

Obliczmy ile moli wodoru uległo spaleniu.

`pV=nRT\ \ |:RT\ \ =>\ \ n=(pV)/(RT)`

`p=1013hPa`

`V=2,44dm^3`

`R=83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)`

`T=25+273K=298K`

`n=(1013hPa*2,44dm^3)/(83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)*298K)~~0,1mol`

Z równania reakcji wynika, że stosunek molowy wodoru do pary wodnej wynosi 2:2, czyli 1:1

W takim razie możemu ułożyć proporcję:

`0,1mol----28,52kJ`

`1mol----x`

`x=(1mol*28,52kJ)/(0,1mol)=285,2kJ`

 

 Równanie termochemiczne:

`2H_2_(g)+O_2_(g)->2H_O_(g)\ \ \ \ \DeltaH=-285,2(kJ)/(mol`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie