W tabeli umieszczono wartości stałych dysocjacji 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W tabeli umieszczono wartości stałych dysocjacji

618
 Zadanie
619
 Zadanie
620
 Zadanie

621
 Zadanie

622
 Zadanie
623
 Zadanie

a) Moc kwasu określa wartość stałej dysocjacji. Im wyższa wartość stałej dysocjacji, tym wyższa moc kwasu.

Wzory kwasów w kolejności zmniejszającej się mocy: `KClO_3,\ HClO_2,\ HClO`  

 

b) Przyjmujemy uproszczenie:` K=alpha^2*c` , więc `alpha=sqrt(K/c)`

`K=2,95*10^(-8)`

`c_1=0,1(mol)/(dm^3)`

`c_2=0,001(mol)/(dm^3)`

`alpha_1=sqrt((2,95*10^(-8))/(0,1))~~5,4*10^(-4)`

`alpha_2=sqrt((2,95*10^(-8))/(0,001))~~5,4*10^(-3)`

 

c) Obliczmy stałą równowagi dysocjacji:

`K=alpha^2*c=(0,00071)^2*0,1~~5,04*10^(-7)`

Wartość stałej wskazuje ze jest to kwas chlorowy(I), wzór: HClO

 

d) Obliczamy stężenie jonów wodoru:

 

`K_d=10 `

`K=(alpha^2*C_0)/(1-alpha)\ \ |*(1-alpha) `

`K-Kalpha=alpha^2*C_0 `

`alpha^2*C_0+Kalpha-K=0 `

Podstawiamy dane liczbowe i wyznaczamy wartość stopnia dysocjacji:

`alpha^2*0,01+10*alpha-10=0 `

`0,01alpha^2+10alpha-10=0 `

`Delta=(-10)^2-4*0,01*(-10)=100,4 `

`sqrt(Delta)=sqrt(100,4) `

`alpha_1=(-10-sqrt(100,4))/(0,02)=-1000,99 `

`alpha_2=(-10+sqrt(100,4))/(0,02)~~0,999 `

`0<alpha<1 `

Tak więc `alpha1` nie spełnia warunków zadania. Do dalszych obliczeń bierzemy wartość `alpha2` . Wartość stężenia jonów wodorowych równa jest wartości Cz

`alpha=C_z/C_0\ \ ->\ \ C_z=alpha*C_0 `

Podstawiamy dane liczbowe:

`C_z=0,999*0,01(mol)/(dm^3)=0,0099(mol)/(dm^3) `

Odpowiedź: Stężenie jonów wodorowych w tym roztworze wyniesie C=0,0099 mol/dm3

DYSKUSJA
user profile image
Gość

19-10-2017
dzieki!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie