Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Sporządzono wodne roztwory o objętości 1dm3, które 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Objętość roztworów wynosi `1dm^3`

Równanie reakcji dysocjacji:

`K_3PO_4stackrel(H_2O)(->)3K^(+)+PO_4^(3-)`

a) `C_1=(0,02mol)/(1dm^3)=0,02(mol)/(dm^3)`

 

b) `M_(K_3PO_4)=3*M_K+M_P+4*M_O=3*39g/(mol)+31g/(mol)+4*16g/(mol)=212g/(mol)`

`212g----1mol`

`8,48g----x`

`x=(8,48g*1mol)/(212g)=0,04mol`

`C_2=(0,04mol)/(1dm^3)=0,04(mol)/(dm^3)`

 

c) `6,02*10^23----1mol`

`3,01*10^20----y`

`y=(3,01*10^20*1mol)/(6,02*10^23)=0,5*10^(-3)=0,0005mol`

`C_3=(0,0005mol)/(1dm^3)=0,0005(mol)/(dm^3)`

 

Stężenie jonów fosforanowych(V) jest najwyższe w roztworze zawierającym `8,48g\ K_3PO_4,` natomiast najniższe stężenie jest gdy roztwór zawiera `3,01*10^2` drobin `K_3PO_4`