Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Stałą równowagi chemicznej reakcji opisanej równaniem 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Stałą równowagi chemicznej reakcji opisanej równaniem

569
 Zadanie
570
 Zadanie
571
 Zadanie
572
 Zadanie

573
 Zadanie

574
 Zadanie

Równanie reakcji chemicznej:

`A+BharrC+D`

Wyrażenie na stałą równowagi chemicznej:

`K_c=([C]*[D])/([A]*[B])`

`K_c=1`

Z treści zadania wiemy, że objętość reaktora wynosi `1dm^3` , więc stężenia wynoszą odpowiednio:

`[A]=2(mol)/(dm^3)`

`[B]=6(mol)/(dm^3)`

`[C]=4(mol)/(dm^3)`

`[D]=3(mol)/(dm^3)`

Na podstawie powyższych stężeń obliczamy stałą równowagi chemicznej:

`K_c=(4(mol)/(dm^3)*3(mol)/(dm^3))/(2(mol)/(dm^3)*6(mol)/(dm^3))=(4*3)/(2*6)=12/12=1`

Odpowiedź:

Założenie w treści zadania jest poprawne, układ pozostaje w stanie równowagi chemicznej.