Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Napisz symbole opisanych izotopów, uwzględniając 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Napisz symbole opisanych izotopów, uwzględniając

36
 Zadanie
37
 Zadanie
38
 Zadanie
39
 Zadanie

40
 Zadanie

a) Sumbol miedzi to Cu, a jej liczba atomowa wynosi 29. Więdząc, że w jądrze atomowym o mniejszej liczbie masowej są 34 neutrony, obliczymy liczbę masową: 29+34=63. Więc liczba masowa o 2 większw wynosi 65

`_29^63Cu\ i\ _29^65Cu`  

b) Jeśli masa protonu wynosi 1u, a masa deuteru jest 2 razy większa, to będzie ona równa 2u. Uwaga: izotopu wodoru jako jedyne otrzymały swoje nazwy i symbole

`_1^1H\ i\ _1^2D`  

c) Symbol chloru to Cl, a jego liczba atomowa wynosi 17. Jeśli jeden z izotopów ma 20 neutronów, to znaczy, że jego liczba masowa będzie równa:17+20=37. Liczba nukleonów w drugim izotopie jest równa liczbie masowej.

`_17^37Cl\ i\ _17^35Cl`  

d) Symbol azotu to N, jego liczba atomowa to 7, więc jeśli jeden z izotopów zawiera 7 neutronów, to masa atomowa będzie wynosić 14u. Aby obliczyć masę drugiego z izotopów trzeba skorzystać z wzoru na średnią masę izotopową:

`m_(at.)=(p_1*m_1+p_2*m_2)/(100%)->m_2=(m_(at.)*100%-p_1*m_1)/(p_2)` 

`m_(at.)=14,004u`

`p_1=99,634%`

`m_1=14u`

`p_2=100%-99,634%=0,366%`

`m_2 ` - szukane

`m_2=(14,004u*100%-99,634%*14u)/(0,366%)~~15u` 

`_7^14N\ i\ _7^15N`  

e) Symbol uranu to U, a jego liczba atomowa to 92, więc jeśli liczba neutronów w jednym z izotopów wynosi 143, to masa atomowa będzie równa 235, bo 92+143=235. Masa drugiego z izotopów jest o 1,28% większa od 235, więc:

`235+1,28%*235=235+3,008=238,008~~238`

`_92^235U\ i\ _92^238U`