Napisz symbole opisanych izotopów, uwzględniając 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz symbole opisanych izotopów, uwzględniając

36
 Zadanie
37
 Zadanie
38
 Zadanie
39
 Zadanie

40
 Zadanie

a) Sumbol miedzi to Cu, a jej liczba atomowa wynosi 29. Więdząc, że w jądrze atomowym o mniejszej liczbie masowej są 34 neutrony, obliczymy liczbę masową: 29+34=63. Więc liczba masowa o 2 większw wynosi 65

`\ _29^63Cu\ i\ _29^65Cu`

b) Jeśli masa protonu wynosi 1u, a masa deuteru jest 2 razy większa, to będzie ona równa 2u. Uwaga: izotopu wodoru jako jedyne otrzymały swoje nazwy i symbole

`\ _1^1H\ i\ _1^2D`

c) Symbol chloru to Cl, a jego liczba atomowa wynosi 17. Jeśli jeden z izotopów ma 20 neutronów, to znaczy, że jego liczba masowa będzie równa:17+20=37. Liczba nukleonów w drugim izotopie jest równa liczbie masowej.

`\ _17^37Cl\ i\ _17^35Cl`

d) Symbol azotu to N, jego liczba atomowa to 7, więc jeśli jeden z izotopów zawiera 7 neutronów, to masa atomowa będzie wynosić 14u. Aby obliczyć masę drugiego z izotopów trzeba skorzystać z wzoru na średnią masę izotopową:

`m_(at.)=(p_1*m_1+p_2*m_2)/(100%)->m_2=(m_(at.)*100%-p_1*m_1)/(p_2)` 

`m_(at.)=14,004u`

`p_1=99,634%`

`m_1=14u`

`p_2=100%-99,634%=0,366%`

`m_2 ` - szukane

`m_2=(14,004u*100%-99,634%*14u)/(0,366%)~~15u` 

`\ _7^14N\ i\ _7^15N`  

e) Symbol uranu to U, a jego liczba atomowa to 92, więc jeśli liczba neutronów w jednym z izotopów wynosi 143, to masa atomowa będzie równa 235, bo 92+143=235. Masa drugiego z izotopów jest o 1,28% większa od 235, więc:

`235+1,28%*235=235+3,008=238,008~~238`

`\ _92^235U\ i\ _92^238U` 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-22
dzieki :):)
user profile image
Gość

0

2017-10-23
dzięki :)
user profile image
Gość

0

2017-11-05
Dziękuję!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie