Napisz wyrażenia na stężeniowe równowagi wszystkich 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Napisz wyrażenia na stężeniowe równowagi wszystkich

552
 Zadanie
553
 Zadanie
554
 Zadanie

555
 Zadanie

Równania reakcji:

`H_3PO_4->H^+ +H_2PO_4^-`

`H_2PO_4^(-)->H^+ +HPO_4^(2-)`

`HPO_4^(2-)->H^+ +PO_4^(3-)`

Stężeniowe stałe równowagi:

`K_1=([H^+]*[H_2PO_4^-])/([H_3PO_4])`

`K_2=([H^+]*[HPO_4^(2-)])/([H_2PO_4^(-)]`

`K_3=([H^+]*[PO_4^(3-)])/([HPO_4^(2-)])`

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie