Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Reakcja aluminotermiczna przebiega zgodnie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Reakcja aluminotermiczna przebiega zgodnie

532
 Zadanie
533
 Zadanie

534
 Zadanie

535
 Zadanie
536
 Zadanie

W treści zadania mamy podane równanie reakcji tlenku żelaza(III) z glinem w wyniku której powstaje metaliczne żelazo o tlenek glinu. Entalpia tej reakcji wynosi -848kJ.

Celem zadania jest obliczenie entalpii reakcji odwrotnej.

Z definicji entalpia dla reakcji odwrotnej jest równa wartości dla reakcji pierwotnej ze znakiem przeciwnym.

Zatem w tym przypadku entalpie reakcji żelaza z tlenkiem gliny będzie wynosić 848kJ.