Sporządzono 150g 20-procentowego roztworu 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Z treści zadania wiemy, że roztwór przygotowywano w temperaturze 343K, czyli 70°C, bo 343-273=70. Z wykresu rozpuszczalności odczytano, że w tej temperaturze w 100g wody rozpuszcza się 140g azotanu(V) potasu.

Wiemy, że stężenie przygotowanego roztworu o masie 150g wynosi 20%. Obliczmy ile granów wody i ile gramów soli znajduje się w tym roztworze.

`100%----150g`

`20%----m_s`

`m_s=(20%*150g)/(100%)=30g` 

Zatem masa wody wynosi: 150g-30g=120g

Teraz obliczmy ile substancji rozpuści się w podanej wcześniej temperaturze w 120g wody.

`100g \H_2O----140g\ KNO_3`

`120g\ H_2O----x` 

`x=(120g*140g)/(100g)=168g` 

W 120g wody rozpuści się 168g soli, a w przygotowanym roztworze mamy już 30g soli, więc możemy dodatkowo rozpuścić jeszcze 138g, bo 168g-30g=138g

Odpowiedź:

Dodatkowo możemy rozpuścić jeszcze 138g azotanu(V) potasu.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie