Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Oblicz, jaką objętość amoniaku... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, jaką objętość amoniaku...

74
 Zadanie

75
 Zadanie

76
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Reakcja tworzenia mocznika z tlenku węgla(IV) oraz amoniaku przebiega według równania reakcji:

`CO_2+2NH_3\ ->\ CO(NH_2)_2+H_2O `

Mamy otrzymać 1000kg mocznika przy 80% wydajności reakcji. Obliczmy ile mocznika powstałoby przy wydajności 100%:

`1000kg\ -\ 80% `

`x\ \ \ \ \ -\ 100% `

`x=(100%*1000kg)/(80%)=1250kg `

Obliczmy masę molową mocznika:

`M_(CO(NH_2)_2)=60g/(mol) `

Z równania reakcji wynika, że z 1 mola tlenku węgla(IV) otrzymujemy 1 mol mocznika. Obliczmy jaka objętość tlenku węgla(IV) jest potrzebna aby otrzymać 1250 kg mocznika:

`22,4m^3\ CO_2\ \ -\ \ 60kg\ CO(NH_2)_2 `

`\ \ \ x\ \ \ \ CO_2\ \ -\ \ 1250kg\ CO(NH_2)_2 `

`x=(1250kg*22,4m^3)/(60kg)=466,67m^3 `

Z równania reakcji wynika, że z 2 moli amoniaku otrzymujemy 1 mol mocznika. Obliczmy jaka objętość amoniaku jest potrzebna aby otrzymać 1250 kg mocznika:

`44,8m^3\ NH_3\ \ -\ \ 60kg\ CO(NH_2)_2 `

`\ \ \ x\ \ \ \ NH_3\ \ -\ \ 1250kg\ CO(NH_2)_2 `

`x=(1250kg*44,8m^3)/(60kg)=933,33m^3 `

Odpowiedź: Należy użyć 466,67m3 tlenku węgla(IV) oraz 933,33m3 amoniaku