Zaprojektuj doświadczenie chemiczne... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Zaprojektuj doświadczenie chemiczne...

53
 Zadanie

54
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Odczynnik: NaOH

Obserwacje: W jednej z probówek (nr 2) po zajściu reakcji znajduje się znacznie mniej produktu. Po wytrząśnięciu produkt ten zaczyna się pienić

Wniosek: W probówce nr 2 znajduje się stearyna, która w reakcji z NaOH utworzyła mydło (zaszła reakcja zmydlania)

Reakcja zmydlania zachodzi w probówce 2

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2580

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie