Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Spalono 10 cm3 próbki będącej... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Spalono 10 cm3 próbki będącej...

23
 Zadanie
24
 Zadanie

25
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Wiedząc, że zawartość tlenu w powietrzu to ok. 20%, obliczmy ile tlenu znajduje się w 220cm3 powietrza:

`V_(O_2)=0,2*220cm^3=44cm^3 `

Zapisujemy równania reakcji spalani ametanu i propanu:

`CH_4+2O_2\ ->\ CO_2+2H_2O `

`C_3H_8+5O_2\ ->\ 3CO_2+4H_2O `

Z równań reakcji możemy wywnioskować, że 1 mol CH4 reaguje z 2 molami O2 a jeden mol C3H8 reaguje z 5 molami O2. Oznaczając jako X objętość metanu w mieszaninie a jako Y objętość propanu, możemy zapisać układ równań:

`{(x+y=10cm^3),(2x+5y=44cm^3):}` 

Wyznaczamy x z pierwszego równania:

`x=10cm^3-y `

i podstawiamy to do drugiego równania:

`2*(10cm^3-y)+5y=44cm^3 `

`20cm^3-2y+5y=44cm^3 `

`3y=24cm^3 `

`y=8cm^3 `

`x=10cm^3-8cm^3=2cm^3 `

Zawartość gazów w mieszaninie jest następująca: 2cm3 metanu oraz 8cm3 propanu. 

`%CH_4=(2cm^3)/(10cm^3)*100%=20% `

`%C_3H_8=(8cm^3)/(10cm^3)*100%=80% `

Odpowiedź: Zawartość procentowa metanu w mieszaninie wynosi 20% a propanu - 80%