Oceń prawdziwość poniższych informacji... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Oceń prawdziwość poniższych informacji...

21
 Zadanie

22
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Cechy budowy cząsteczek kumenu i mezytylenu

1. Kumen i mezytylen to izomery, które różnią się wzorami strukturalnymi, ale mają taki sam wzór sumaryczny - PRAWDA

2. W cząsteczkach obu związków chemicznych sześciu atomom węgla można przypisać hybrydyzację sp2, a trzem atomom węgla - hybrydyzację sp3FAŁSZ

3.  Kumen i mezytylen są homologami, a nie są izomerami - FAŁSZ

4. Cząsteczki kumenu mogą występować w postaci enancjomerów - FAŁSZ

5. W cząsteczkach obu związków chemicznych występuje wiązanie zdelokalizowane, mają zatem charakter aromatyczny - PRAWDA

b) Właściwości chemiczne kumenu i mezytylenu

1. Kumen i mezytylen to związki aromatyczne - w obecności bromku żelaza(III) odbarwiają wodę bromową - PRAWDA

2. Kumen i mezytylen nie ulegają reakcji redukcji wodorem - FAŁSZ

3. Oba związki chemiczne nie ulegają reakcji nitrowania za pomocą mieszaniny nitrującej - FAŁSZ

4. Z wodnym roztworem chlorku żelaza(III) tworzą barwne kompleksy o charakterystycznej różowej barwie - FAŁSZ

5. W reakcji z chlorem w obecności światła tworzą odpowiednie chloropochodne - PRAWDA

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

910

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie