Napisz równanie reakcji chemicznej... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Napisz równanie reakcji chemicznej...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`C+O_2\ ->\ CO_2\ \ |*4 `

`H_2+1/2O_2\ ->\ H_2O\ \ \ |*5 `

`C_4H_10+6\ 1/2O_2\ ->\ 4CO_2+5H_2O\ \ |*(-1) `

Mnożymy wszystkie równania a następnie dodajemy je stronami

`4C+4O_2\ ->\ 4CO_2 `

`5H_2+2\ 1/2O_2\ ->\ 5H_2O `

`ul(4CO_2+5H_2O\ ->\ C_4H_10+6\ 1/2O_2) `

`4C+4O_2+5H_2+2\ 1/2O_2+4CO_2+5H_2O\ ->\ 4CO_2+5H_2O+C_4H_10+6\ 1/2O_2 `

Skracamy prawą i lewą stronę:

`4C+5H_2\ ->\ C_4H_10 `

Powyższe działania sugerują, że aby wyznaczyć standardową entalpię tworzenia butanu z pierwiastków musimy do siebie dodać:

`4DeltaH_1^0 `

`5DeltaH_2^0 `

oraz odjąć 

`DeltaH_3^0`

Wyznaczamy więc entalpię standardową procesu:

`DeltaH=4*DeltaH_1^0+5*DeltaH_2^0-DeltaH_3^0 `

Podstawaimy wartości liczbowe

`DeltaH=4*(-393,50(kJ)/(mol))+5*(-285,80(kJ)/(mol))-(-2219,20(kJ)/(mol))=-1574(kJ)/(mol)-1429(kJ)/(mol)+2219,20(kJ)/(mol)=-783,8(kJ)/(mol) `

 

Odpowiedź: Standardowa entalpia tworzenia butanu wynosi -783,8 kJ/mol

 

UWAGA! W odpowiedziach podana inna wartość - prawdopodobnie błąd!

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2330

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie