6g pewnego kwasu jednokarboksylowego... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

6g pewnego kwasu jednokarboksylowego...

Zadanie 10
 Zadanie
Zadanie 11
 Zadanie

Zadanie 12
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`M_(kw)=60g/(mol) `

`V=500cm^3=0,5dm^3 `

`m_(kw)=6g `

`N_(a\ H+)=1,25*10^20 `

Wyliczamy stężenie roztworu:

`C_0=m/(M*V)=(6g)/(60g/(mol)*0,5dm^3)=0,2(mol)/(dm^3) `

Wyliczamy stężenie jonów H+

`C_(H^+)=(N_(a\ H^+))/(N_a*V)=(1,25*10^20at)/(6,02*10^23(at)/(mol)*0,5dm^3)=4,15*10^(-4)(mol)/(dm^3) `

`alpha=(C_(H^+))/(C_0)*100% `

`alpha=(4,15*10^(-4)(mol)/(dm^3))/(0,2(mol)/(dm^3))*100%=0,2%`

Odpowiedź: Stopień dysocjacji kwasu karboksylowego wynosi 0,2%

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2621

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie