Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz stężenie molowe roztworu opisanego 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz stężenie molowe roztworu opisanego

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie

Aby obliczyć stężenie molowe skorzystamy ze wzoru:

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

gdzie d - gęstość, M - masa molowa sacharozy

`d=1,1g/(cm^3)=1100g/(dm^3)`

`M=342g/(mol)`

`C_m=(10%*1100g/(dm^3))/(100%*342g/(mol))=0,32(mol)/(dm^3)`

Uwaga: w zadaniu mogą wystąpić rozbieżności w wyniku spowodowane małą dokładnością wykresu.

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi około `0,32(mol)/(dm^3)`