To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Oblicz stężenie molowe roztworu opisanego 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz stężenie molowe roztworu opisanego

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie

Aby obliczyć stężenie molowe skorzystamy ze wzoru:

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

gdzie d - gęstość, M - masa molowa sacharozy

`d=1,1g/(cm^3)=1100g/(dm^3)`

`M=342g/(mol)`

`C_m=(10%*1100g/(dm^3))/(100%*342g/(mol))=0,32(mol)/(dm^3)`

Uwaga: w zadaniu mogą wystąpić rozbieżności w wyniku spowodowane małą dokładnością wykresu.

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi około `0,32(mol)/(dm^3)`  

DYSKUSJA
user profile image
Arkadiusz

18 kwietnia 2018
dzięki!!!
user profile image
Hubert

11 lutego 2018
dzieki
user profile image
Robert

2 lutego 2018
dziena
Informacje
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie