Oblicz stężenie molowe roztworu opisanego 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz stężenie molowe roztworu opisanego

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie

Aby obliczyć stężenie molowe skorzystamy ze wzoru:

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

gdzie d - gęstość, M - masa molowa sacharozy

`d=1,1g/(cm^3)=1100g/(dm^3)`

`M=342g/(mol)`

`C_m=(10%*1100g/(dm^3))/(100%*342g/(mol))=0,32(mol)/(dm^3)`

Uwaga: w zadaniu mogą wystąpić rozbieżności w wyniku spowodowane małą dokładnością wykresu.

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu wynosi około `0,32(mol)/(dm^3)`  

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie