W trzech probówkach znajdują się: kwas chlorowodorowy 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W trzech probówkach znajdują się: kwas chlorowodorowy

7
 Zadanie

8
 Zadanie

a) Opis czynniści laboratoryjnych: Do każdej probówki należy dodać taką samą ilość fenoloftaleiny (np po 4 krople). Następnie dwóch do czystych probówek należy pobrać probki tych roztworów, które nie zabarwiły się (taką samą ilość odmierzoną za pomocą pipety). W kolejnym kroku należy dodawać kroplami roztworu wodorotlenku sodu, aż do pojawienia się zabarwienia i zapisać ilości kropli dodanych do poszczególnych probówek.

b) Obserwacje: W probówce nr 3 pojawiło się malinowe zabarwienie. W probówkach 1 i 2 roztwory  pozostału bezbarwne. Do probówki 2 dodano więcej kropli zasady, aby pojawiło się malinowe zabarwienie.\

c) Wniosek: W probówce 3 znajdował się wodorotlenek socu, poniewaz po dodaniu fenoloftaleiny pojawiło się charakterystyczne malinowe zabarwienie. W probówkach 1 i 2 były kwasy. Do drugiej probówki należało dodać większa ilość wodorotlenku sodu, aby pojawiło się malinowe zabarwienie, więc znajdował się tam kwas siarkowy(VI). W takim razie w probówce 1 znajdował się kwas chlororodorowy.

d) Równania reakcji chemicznych:

`1.\ HCl+NaOH->NaCl+H_2O`

`2.\ H_2SO_4+2NaOH->Na_2SO_4+2H_2O`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-03
dzieki!!!!
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie