Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W reakcji 6g chromu z kwasem chlorowodorowym 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W reakcji 6g chromu z kwasem chlorowodorowym

6
 Zadanie

7
 Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji oznaczając przez x wartościowość chromu w jego soli i odpowiednio wstawiając współczynniki i indeksy stechiometryczne:

`Cr+xHCl->CrCl_x+x/2H_2uarr`  

Z treści zadania wiemy, że w reakcji 6g chromu z kwasem chlorowodorowym powstaje `2,85dm^3` wodoru. Z równania reakcji wynika, że reaguje 1 mol chromu i powstaje `x/2` moli wodoru. Zapiszmy więc proporcję w której obliczymy x, wiedząc, że:

`M_(H_2)=2g`

`M_(Cr)=52g`

i pamiętając, że objętość 1 mola gazu w warunkach normalnych to `22,4dm^3`

`52g\ Cr----x/2*22,4dm^3\ H_2`

`6g\ Cr----2,58dm^3\ H_2`

`x/2*22,4dm^3=(52g*2,58dm^3)/(6g)`

`x*11,2dm^3=22,36dm^3\ |*11,2dm^3`

`x~~2`

Wzór soli: `CrCl_2`  

 

 

Odpowiedź:

Stopień utlenienia chromu to II.