To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002

10
 Zadanie

11
 Zadanie

Równanie reakcji chemicznej: `2AgNO_3+K_2CrO_4->Ag_2CrO_4+2KNO_3`  

Wzór na iloczyn rozpuszcalności: `K_x=[Ag^+]^2*[CrO_4^(2-)]`  

Należy obliczyć nowe stężenia jonów `Ag^(+)` i `CrO_4^(2-)` po zmieszaniu roztworów, a następnie podstawić do powyższego wzoru i obliczyć:

Z treści zadania wiemy, że użyto `40cm^3=0,04dm^3` roztworu `AgNO_3` o stężeniu `0,0002(mol)/(dm^3)` . Obliczmy liczbę moli w tej objętości:

`1dm^3----0,0002mol`

`0,04dm^3----n_(Ag^+)`

`n_(Ag^+)=(0,04dm^3*0,0002mol)/(1dm^3)=8*10^(-6)mol`

Łączna objetość roztworu wynosi: `40cm^3+60cm^3=100cm^3=0,1dm^3`

Obliczmy nowe stężenie jonów `Ag^+`

`[Ag^+]=(8*10^(-6)mol)/(0,1dm^3)=8*10^(-5) (mol)/(dm^3)`

Analogicznie obliczymy najpierw liczbę moli jonów `CrO_4^(2-)` , a następnie ich stężenie w roztworze, skoro wiemy, że użyto `60cm^3=0,06dm^3` roztworu o stężeniu `0,0001(mol)/(dm^3)`

`1dm^3----0,0001mol`

`0,06dm^3----n_(CrO_4^(2-))`

`n_(CrO_4^(2-))=(0,06dm^3*0,0001mol)/(1dm^3)=6*10^(-6)mol`

`[CrO_4^(2-)]=(6*10^(-6)mol)/(0,1dm^3)=6*10^(-5)(mol)/(dm^3)`

Obliczamy iloczyn rozpiszczalności:

`K_x=[Ag^+]^2*[CrO_4^(2-)]=(8*10^(-5))^2*6*10^(-5)=64*10^(-10)*6*10^(-5)=384*10^(-15)=3,84*10^(-13)`

W treści zadania podano, że `K_(SO)=1,26*10^(-12)`

Odp.: `K_x<K_(SO)` , więc osad nie wytrąci się.

 

DYSKUSJA
user profile image
Regina

13 maja 2018
Dzięki!!!
user profile image
Bożena

30 grudnia 2017
Dzięki za pomoc
user profile image
Jakub

7 grudnia 2017
Dzięki!
user profile image
Joanna

29 września 2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

  • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
  • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
  • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
  • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
  • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
  • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie