To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002

10
 Zadanie

11
 Zadanie

Równanie reakcji chemicznej: `2AgNO_3+K_2CrO_4->Ag_2CrO_4+2KNO_3`  

Wzór na iloczyn rozpuszcalności: `K_x=[Ag^+]^2*[CrO_4^(2-)]`  

Należy obliczyć nowe stężenia jonów `Ag^(+)` i `CrO_4^(2-)` po zmieszaniu roztworów, a następnie podstawić do powyższego wzoru i obliczyć:

Z treści zadania wiemy, że użyto `40cm^3=0,04dm^3` roztworu `AgNO_3` o stężeniu `0,0002(mol)/(dm^3)` . Obliczmy liczbę moli w tej objętości:

`1dm^3----0,0002mol`

`0,04dm^3----n_(Ag^+)`

`n_(Ag^+)=(0,04dm^3*0,0002mol)/(1dm^3)=8*10^(-6)mol`

Łączna objetość roztworu wynosi: `40cm^3+60cm^3=100cm^3=0,1dm^3`

Obliczmy nowe stężenie jonów `Ag^+`

`[Ag^+]=(8*10^(-6)mol)/(0,1dm^3)=8*10^(-5) (mol)/(dm^3)`

Analogicznie obliczymy najpierw liczbę moli jonów `CrO_4^(2-)` , a następnie ich stężenie w roztworze, skoro wiemy, że użyto `60cm^3=0,06dm^3` roztworu o stężeniu `0,0001(mol)/(dm^3)`

`1dm^3----0,0001mol`

`0,06dm^3----n_(CrO_4^(2-))`

`n_(CrO_4^(2-))=(0,06dm^3*0,0001mol)/(1dm^3)=6*10^(-6)mol`

`[CrO_4^(2-)]=(6*10^(-6)mol)/(0,1dm^3)=6*10^(-5)(mol)/(dm^3)`

Obliczamy iloczyn rozpiszczalności:

`K_x=[Ag^+]^2*[CrO_4^(2-)]=(8*10^(-5))^2*6*10^(-5)=64*10^(-10)*6*10^(-5)=384*10^(-15)=3,84*10^(-13)`

W treści zadania podano, że `K_(SO)=1,26*10^(-12)`

Odp.: `K_x<K_(SO)` , więc osad nie wytrąci się.

 

DYSKUSJA
user profile image
Bożena

30 grudnia 2017
Dzięki za pomoc
user profile image
Jakub

7 grudnia 2017
Dzięki!
user profile image
Joanna

29 wrzesinia 2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie