Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002

10
 Zadanie

11
 Zadanie

Równanie reakcji chemicznej: `2AgNO_3+K_2CrO_4->Ag_2CrO_4+2KNO_3`  

Wzór na iloczyn rozpuszcalności: `K_x=[Ag^+]^2*[CrO_4^(2-)]`  

Należy obliczyć nowe stężenia jonów `Ag^(+)` i `CrO_4^(2-)` po zmieszaniu roztworów, a następnie podstawić do powyższego wzoru i obliczyć:

Z treści zadania wiemy, że użyto `40cm^3=0,04dm^3` roztworu `AgNO_3` o stężeniu `0,0002(mol)/(dm^3)` . Obliczmy liczbę moli w tej objętości:

`1dm^3----0,0002mol`

`0,04dm^3----n_(Ag^+)`

`n_(Ag^+)=(0,04dm^3*0,0002mol)/(1dm^3)=8*10^(-6)mol`

Łączna objetość roztworu wynosi: `40cm^3+60cm^3=100cm^3=0,1dm^3`

Obliczmy nowe stężenie jonów `Ag^+`

`[Ag^+]=(8*10^(-6)mol)/(0,1dm^3)=8*10^(-5) (mol)/(dm^3)`

Analogicznie obliczymy najpierw liczbę moli jonów `CrO_4^(2-)` , a następnie ich stężenie w roztworze, skoro wiemy, że użyto `60cm^3=0,06dm^3` roztworu o stężeniu `0,0001(mol)/(dm^3)`

`1dm^3----0,0001mol`

`0,06dm^3----n_(CrO_4^(2-))`

`n_(CrO_4^(2-))=(0,06dm^3*0,0001mol)/(1dm^3)=6*10^(-6)mol`

`[CrO_4^(2-)]=(6*10^(-6)mol)/(0,1dm^3)=6*10^(-5)(mol)/(dm^3)`

Obliczamy iloczyn rozpiszczalności:

`K_x=[Ag^+]^2*[CrO_4^(2-)]=(8*10^(-5))^2*6*10^(-5)=64*10^(-10)*6*10^(-5)=384*10^(-15)=3,84*10^(-13)`

W treści zadania podano, że `K_(SO)=1,26*10^(-12)`

Odp.: `K_x<K_(SO)` , więc osad nie wytrąci się.