To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Zmieszano 100cm3 roztworu kwasu chlorowodorowego 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Zmieszano 100cm3 roztworu kwasu chlorowodorowego

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie

Kwas chlorowodorowy: `HClstackrel(H_2O)harrH^(+)+Cl^(-)`  

`[HCl]=0,1(mol)/(dm^3)`

Obliczmy liczbę moli kationów wodoru znajdującą się w `100cm^3` roztworu:

`100cm^3=0,1dm^3`

`1dm^3----0,1mol`

`0,1dm^3----x`

`x=(0,1dm^3*0,1mol)/(1dm^3)=0,01mol`

`n_(H^+)=0,01mol`

Wodorotlenek sodu: `NaOHstackrel(H_2O)harr->Na^(+)+OH^(-)`  

`[NaOH]=0,1(mol)/(dm^3)`

Obliczamy liczbę moli anionów wodorotlenkowych znajdujących się `200cm^3` roztworu:

`200cm^3=0,2dm^3`

`1dm^3----0,1mol`

`0,2dm^3----y`

`y=(0,2dm^3*0,1mol)/(1dm^3)=0,02mol`

`n_(OH^-)=0,02mol`

Kationy worodore reagują z anionami wodorotlenkowymi tworząc wodę wg. równania:

`H^(+)+OH^(-)->H_2O`

Mamy nadmiar anionów wodorotlenkowych: `n_(OH^-)-n_(H^+)=0,02mol-0,01mol=0,01mol`

Po rozcieńczeniu roztworu do `1dm^3` wodą destylowaną stężenie jonów wodorotlenkowych wynosi: 

`[OH^-]=0,01(mol)/(dm^3)`

Celem zadania jest obliczenie pH roztworu. Możemy to zrobić dwoma sposobami:

Sposób I:

`pOH=-log[OH^-]=-log(0,01)=2`

`pH+POH=14->pH=14-pOH`

`pH=14-2=12`

Sposób II:

iloczyn jonowy wody: `[H^+]*[OH^-]=10^(-14)`

`[H^+]=(10^(-14))/([OH^-])=(10^(-14))/(10^(-2))=10^(-12)`

`pH=-log[H^+]=-log(10^(-12))=12`

 

Odpowiedź:

Wartość pH roztworu: 12

Odczyn roztworu: zasadowy

DYSKUSJA
user profile image
Rozalia

9 października 2017
dzięki :)
user profile image
Diana

28 wrzesinia 2017
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Emma

21 wrzesinia 2017
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie