Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano 100cm3 roztworu kwasu chlorowodorowego 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zmieszano 100cm3 roztworu kwasu chlorowodorowego

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie

Kwas chlorowodorowy: `HClstackrel(H_2O)harrH^(+)+Cl^(-)`  

`[HCl]=0,1(mol)/(dm^3)`

Obliczmy liczbę moli kationów wodoru znajdującą się w `100cm^3` roztworu:

`100cm^3=0,1dm^3`

`1dm^3----0,1mol`

`0,1dm^3----x`

`x=(0,1dm^3*0,1mol)/(1dm^3)=0,01mol`

`n_(H^+)=0,01mol`

Wodorotlenek sodu: `NaOHstackrel(H_2O)harr->Na^(+)+OH^(-)`  

`[NaOH]=0,1(mol)/(dm^3)`

Obliczamy liczbę moli anionów wodorotlenkowych znajdujących się `200cm^3` roztworu:

`200cm^3=0,2dm^3`

`1dm^3----0,1mol`

`0,2dm^3----y`

`y=(0,2dm^3*0,1mol)/(1dm^3)=0,02mol`

`n_(OH^-)=0,02mol`

Kationy worodore reagują z anionami wodorotlenkowymi tworząc wodę wg. równania:

`H^(+)+OH^(-)->H_2O`

Mamy nadmiar anionów wodorotlenkowych: `n_(OH^-)-n_(H^+)=0,02mol-0,01mol=0,01mol`

Po rozcieńczeniu roztworu do `1dm^3` wodą destylowaną stężenie jonów wodorotlenkowych wynosi: 

`[OH^-]=0,01(mol)/(dm^3)`

Celem zadania jest obliczenie pH roztworu. Możemy to zrobić dwoma sposobami:

Sposób I:

`pOH=-log[OH^-]=-log(0,01)=2`

`pH+POH=14->pH=14-pOH`

`pH=14-2=12`

Sposób II:

iloczyn jonowy wody: `[H^+]*[OH^-]=10^(-14)`

`[H^+]=(10^(-14))/([OH^-])=(10^(-14))/(10^(-2))=10^(-12)`

`pH=-log[H^+]=-log(10^(-12))=12`

 

Odpowiedź:

Wartość pH roztworu: 12

Odczyn roztworu: zasadowy