Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Poniżej zapisano równanie reakcji tworzenie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Poniżej zapisano równanie reakcji tworzenie

12
 Zadanie

13
 Zadanie

Równania reakcji z tebeli należy tak dodać do siebie stronami, lub pomnożyć przez odpowiednie współczynniki, aby po skróceniu otrzymać równanie: `C+2H_2->CH_4`  

Pierwsze równanie przepiszmy bez zmian:

`C+O_2->CO_2\ \ \ \ DeltaH_1=-394(kJ)/(mol)`  

Drugie równanie należy pomnożyć przez 2, tak, aby były 2 mole cząsteczek wodoru:

`H_2+1/2O_2->H_2O\ \ \ DeltaH_2=-242(kJ)/(mol)\ \ |*2`  

`2H_2+O_2->2H_2O\ \ \ 2H_2=2*(-242(kJ)/(mol))=-484(kJ)/(mol)`  

Trzecie równanie musimy zamienić stronami, tak, aby wzór metanu znajdował się po prawej stronie, a entalpię mnożymy przez -1

`CO_2+2H_2O->CH_4+2O_2\ \ \ \ -DeltaH_3=(-1)*(-801(kJ)/(mol))=801(kJ)/(mol)`  

Gdy dodamy te równanie do siebie stronami i skrócimy te wzory substancji, które występują po obu stronach strzałki otrzymamy początkowe równanie:

`C+strike(O_2)+2H_2+strike(O_2)+strike(CO_2)+strike(2H_2O)->strike(CO_2)+strike(2H_2O)+CH_4+strike(2O_2)`

`C+2H_2->CH_4`  

To samo zrobimy z entalpiami:

`DeltaH_x=DeltaH_1+2DeltaH_2+(-DeltaH_3)=-394(kJ)/(mol)-484(kJ)/(mol)+801(kJ)/(mol)=-77(kJ)/(mol)`  

Odpowiedź:

Wartość entalpii tworzenia się metanu wynosi `-77(kJ)/(mol)`