Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, ile gramów tej substancji wykrystalizuje 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile gramów tej substancji wykrystalizuje

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie

W informacji do zadania podano, że w temperaturze 20°C w 100g wody rozpuści się 220g azotano(V) srebra, a w tepmeraturze 4°C w tej samej ilości wody rozpuści się 140g tej soli. Obliczmy więc ile substancji rozpuszczonej znajduje się w 120g roztworu:

`320g\ roztwo ru----220g\ soli`

`120g\ roztwo ru----x`

`x=(120g*220g)/(320g)=82,5g`

W takim razie masa wody w tym roztworze będzie wynosić: 120g-82,5g=37,5g

Obliczmy teraz ile soli rozpuści się w 37,5g wody w temperaturze 4°C:

`100g\ wody----140g\ soli`

`37,5g\ wody----y`

`y=(37,5g*140g)/(100g)=52,5g`

W wyniku obniżenia temparatury wykrystalizuje: 82,5-52,5g=30g soli

Odpowiedź:

Po obniżeniu temperatury wykrystalizuje 30g soli.