Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Dany jest dwuujemny jon... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Dany jest dwuujemny jon...

1
 Zadanie

a)

Uzupełniamy tabelę pamiętając, że mamy do czynienia z jonem dwuujemnym - będzie on zawierał o 2 elektrony więcej niż pierwiastek w stanie podstawowym. 

Symbol chemiczny

Nazwa pierwiastka chemicznego

Liczba

atomo-wa

masowa

protonów

elektro-nów

neutro- nów

nukleo- nów

Se

selen

34

79

34

36

45

79

b) 

Określamy położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym:

Numer okresu: 4

Numer grupy: 16

 

c)

Zapisujemy skróconą konfigurację elektronową atomu pierwiastka chemicznego X. Pamiętamy, że mamy zapisać konfigurację elektronową pierwiastka, nie jonu!

`[Ar]\ 4s^2\ 3d^10\ 4p^4 `

 

d)

Uzupełniamy tabelę odnoszącą się do powłoki walencyjnej pierwiastka X. Z podanego wcześniej zapisu konfiguracji elektronowej możemy wywnioskować, iż powłoka walencyjna (ostatnia) ma wartość głównej liczby kwantowej n=4. Orbitale walencyjne (posiadające numer 4) to orbitale s i p. Suma elektronów walencyjnych znajdujących się na tych orbitalach wynosi 6, z czego 4 elektrony są sparowane (dwa na podpowłoce s i dwa na podpowłoce p) oraz dwa niesparowane

Główna liczba kwantowa powłoki walencyjnej

Symbole orbitali walencyjnych

Liczba elektronów walencyjnych

wszystkich

niesparowanych

4

s, p

6

2