Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zmieszano wodne roztwory chlorku manganu(II) 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zmieszano wodne roztwory chlorku manganu(II)

18
 Zadanie

19
 Zadanie

a) Zmiany zaobserwowano w probówkach 2 i 3

b) W probówkach 2 i 3 zaobserwowano zmianę zabarwienia osadu z białego na brunatny.

Wyjaśnienia: najpierw w reakcji `MnCl_2` i `NaOH` powstaje biały osad `Mn(OH)_2` , następnie zachodzi reakcja redoks i mangan zmienia stopień utleniania na II w związku `MnO_2` , który ma kolor brunatny.

c) Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `MnCl_2+2NaOH->Mn(OH)_2darr+2NaCl`  

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Mn^(2+)+2Cl^(-)+2Na^(+)+2OH^(-)->Mn(OH)_2darr+2Na^(+)+2Cl^(-)`

Równanie reakcji w formir jonowej skróconej: `Mn^(2+)+2OH^(-)->Mn(OH)_2darr`

 d) W probówkach 1 i 4 nie zachodzą żadne zmiany ponieważ wprowadzone ciecze (olej i nafta) mają mniejsza gęstość i utrzymują się na powierzchni roztworu w probówce odcinając tym samym dopływ powietrza (tlenu) który to powoduje utlenienie wodorotlenku manganu(II) do tlenku manganu(IV)