To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

W roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) zanurzono 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) zanurzono

7
 Zadanie

8
 Zadanie

a) równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `CuSO_4+Ni->NiSO_4+Cu`

równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Cu^(2+)+SO_4^(2-)+Ni->Ni^(2+)+SO_4^(2+)+Cu`

równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Cu^(2+)+Ni->Ni^(2+)+Cu`  

b)

Z równania reakcji wiemy, że jeden mol jonów miedzi reaguje z jednym molem atomów niklu, więc stosunek utleniacza do reduktora wynosi 1:1. Masy molowe miedzi i niklu wynosza odpowiednio:

`M_(Cu)=63,55g/(mol)`

`M_(Ni)=58,69g/(mol)`

Z płytki ubywa atomów niklu, a przybywa atomów miedzi. Różnica w masie wynosi: `10,15g-10g=0,15g`

Przekształcamy wzór na mase molową: `M=m/n->m=M*n`  , gdzie M to masa molowa, n to liczba moli, m to masa próbki.

Obliczmy więc ile moli miedzi i niklu uległo reakcji: 

`63,55g/(mol)*n-58,69g/(mol)*2*n=0,15g`

`4,86*ng/(mol)=0,15g\ \ |:4,86`

`n=0,0309mol`

Teraz możemy obliczyć masę wydzielonej miedzi:

`63,55g/(mol)*0,0309mol~~1,96g`

 

Odpowiedź:

W wyniku reakcji wydzieli się 1,96g miedzi

DYSKUSJA
user profile image
Gość

04-11-2017
Dzięki
user profile image
Gość

10-10-2017
dzięki :):)
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie