To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

Na początku obliczmy ile `FeS_2` znajduje się w 2 tonach pirytu:

`1tona=1000kg`

`2\ 000kg----100%`

`\ \ \ \ \ \ \ x----80%`

`x=(2000kg*80%)/(100%)`

`x=1\ 600kg=1\ 600\ 000g`  

Wiemy już, że w 2 tonach pirytu znajduje się 1 600 000g czystego `FeS_2`  

Spójrzmy na równanie reakcji:

`4FeS_2+11O_2->2Fe_2O_3+8SO_2`  

Wiemy że z 4 moli `Fe_S_2`  powstanie 8 moli `SO_2`  . Obliczmy więc masy molowe tych związków i ułóżmy proporcję:

`M_(FeS_2)=56g/(mol)+2*32g/(mol)=120g/(mol)`

`M_(SO_2)=32g/(mol)+2*16g/(mol)=64g/(mol)`

`4*120g\ FeS_2----8*64g\ SO_2`

`\ \ \ \ 1\ 600\ 000g----y`

`y=(1\ 600\ 000g*8*64g)/(4*120g)`

`y=1\ 706\ 666,7g`  -taka ilość tlenku siarki(IV) powstanie w reakcji

Celem zadania jest obliczenie jaka objętość tlenku siarki(IV) wydzieli sie podczas tej reakcji. Trzeba wykorzystać objętość molowa gazów w warunkach normalnych

`22,4dm^3----64g`

`z----1\ 706\ 666g`

`z=(22,4dm^3*1\ 706\ 666g)/(64g)`

`z=597\ 333,3dm^3~~597m^3\ ,\ bo\ 1m^3=1000dm^3`    

 

Odpowiedź:

W wyniku reakcji powstanie `597m^3` tlenku siarki(IV)

DYSKUSJA
user profile image
Iga

8 stycznia 2018
dzieki :):)
user profile image
Irena

14 grudnia 2017
dzięki!
user profile image
Kamil

12 października 2017
Dzięki za pomoc :)
user profile image
Zygmunt

2 października 2017
dzięki :)
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie