Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

Na początku obliczmy ile `FeS_2` znajduje się w 2 tonach pirytu:

`1tona=1000kg`

`2\ 000kg----100%`

`\ \ \ \ \ \ \ x----80%`

`x=(2000kg*80%)/(100%)`

`x=1\ 600kg=1\ 600\ 000g`

Wiemy już, że w 2 tonach pirytu znajduje się 1 600 000g czystego `FeS_2`  

Spójrzmy na równanie reakcji:

`4FeS_2+11O_2->2Fe_2O_3+8SO_2`

Wiemy że z 4 moli `Fe_S_2`  powstanie 8 moli `SO_2`  . Obliczmy więc masy molowe tych związków i ułóżmy proporcję:

`M_(FeS_2)=56g/(mol)+2*32g/(mol)=120g/(mol)`

`M_(SO_2)=32g/(mol)+2*16g/(mol)=64g/(mol)`

`4*120g\ FeS_2----8*64g\ SO_2`

`\ \ \ \ 1\ 600\ 000g----y`

`y=(1\ 600\ 000g*8*64g)/(4*120g)`

`y=1\ 706\ 666,7g`

Celem zadania jest obliczenie jaka objętość tlenku siarki(IV) wydzieli sie podczas tej reakcji. Trzeba wykorzystać objętość molowa gazów w warunkach normalnych

`22,4dm^3----64g`

`z----1\ 706\ 666g`

`z=(22,4dm^3*1\ 706\ 666g)/(64g)`

`z=597\ 333,3dm^3~~597m^3\ ,\ bo\ 1m^3=1000dm^3`

 

Odpowiedź:

W wyniku reakcji powstanie `597m^3` tlenku siarki(IV)